دربارهدکتر ساسانی

دکتر سعید ساسانی
دکتر سعید ساسانی
پزشک طب ورزشی و تغذیه
عضو کمیته پزشکی فدراسیون جهانی تناسب اندام و بدنسازی
دبیر کمیته پزشکی فدراسیون آسیایی تناسب اندام و بدنسازی

دکتر سعید ساسانی

دکتر سعید ساسانی فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران میباشد. ایشان پس از پایان تحصیلات در دانشکده پزشکی دوره های تکمیلی در رابطه با طب ورزشی ، تمرینات با وزنه، تغذیه ورزشی و... را بخشی در ایران و بخشی را در آمریکا گذراند . در حال حاضر عضو کمیته آموزشی فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسب اندام(IFBB) و دبیر کمیته پزشکی فدراسیون آسیایی بدنسازی و تناسب اندام(AFBF) میباشد.

در طی سالهای اخیر مشاور ورزشی و تغذیه ای بسیاری از قهرمانان و ورزشکاران و افراد عادی در داخل و خارج از کشور (مخصوصا کشور امارات عربی) بوده اند.در حال حاضر دکتر ساسانی مربی و پزشک تیم ملی امارات و همچنین پزشک تغذیه تیم النصر دبی می باشد. علاوه بر آن ایشان در تهران در مطب خود برنامه های غذایی، ورزشی و توصیه های راهنمایی در مصرف مکمل های غذایی ورزشی را به مراجعه کنندگان در زمینه چاقی ، لاغری و تناسب اندام ارائه مینماید.